Trykluftfiltrering

Fra forskellige producenter har vi noget af det bedste filtrering der kan fås på markedet.


Trykluftefterbehandling er en meget væsentlig faktor når man skal bruge trykluft, da urenheder af forskellige slags kan ødelægge både det trykluftforbrugende udstyr samt slutproduktet.

Trykluftefterbehandlingen består af forskellige typer udstyr som på den ene eller anden måde kan eksempelvis fjerne kondensvand, partikler/støv, olie, nitrøse gasser, bakterier og meget andet. Men derudover bruges efterbehandlingsudstyr også til at sænke/øge trykket på trykluften eller opbevare trykluften.


Trykluftfiltrering kan som hovedregel defineres som følgende udstyr:


Cyklonfilter
Støvfilter
Forfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
Akitv kulfilter
Sterilfilter
Dampfilter
Procesfilter

Vakumfilter​

For næsten al filtering gælder at det, at det er forudsat at vandet i trykluften er fjernet ned til en vis grad. Såfremt vandet ikke er fjernet, så kan filteret ikke løse sin opgave korrekt.


Idag kræver næsten alt trykluftforbrugende udstyr at trykluften er forholdsvis ren. Dette sikrer lavere energiforbrug, højere driftssikkerhed og længere levetid på det trykluftforbrugende udstyr.


Det trykluftforbrugende udstyr er alt fra:

Cylindre, ventiler og andet pneumatisk udstyr
Luftværktøj
Dysser til overfladebehandling
Trykluftforsynet åndedrætsværn
og meget andet ...

Vores leverandører​:

Topp Trykluft A/S ØST
Industrivej 2
3550 Slangerup

Topp Trykluft A/S VEST

Hedelandsvej 35

7400 Herning

Virksomhed

Topp Trykluft A/S

CVR: 76818312

Kontakt