Vores leverandører​:

Energioptimering

​For optimal udnyttelse af energien der anvende til trykluftproduktion, udfører vi bl.a. energi- og flowmålinger.


Med en energimåler måles kompressorcentralens energiforbrug med samtidig visning af det aktuelle forbrug af trykluft.

Energimålingen afsluttes med en energirapport, som viser både det nuværende installations forbrug samt besparelsespotentialet ved en mere energioptimal løsning.

Energioptimering af trykluftanlægget er også:

  • Reduktion af tomgangsforbrug ved fordeling på flere mindre kompressorer, frekvensregulering, større beholdervolulmen
  • Minimering af differenstrykket i anlægget​
  • Regulering af trykket til forskellige applikationer ved brug af trykregulatorer​
  • Udnyttelse af spildvarme fra kompressoren​
  • Lækagesøgning​
  • Tryktab i forsyningsledning​
  • Korrekt vedligeholdelse af trykluftanlægget

Energiscreening

For en del kunder laver vi komplette energiscreeninger. Her starter vi med en energimåling for at påvise nuværende forbrug. Herefter udføres lækagesøgning, trykreregulering m.m. Endnu en energimåling for nyt trykluftbehov. Eventuel implementering af nyt anlæg med varmegenvinding eller lignende. Og slutteligt en afsluttende energimåling for påvisning af besparelsen

Topp Trykluft A/S ØST
Industrivej 2
3550 Slangerup

Topp Trykluft A/S VEST

Hedelandsvej 35

7400 Herning

Virksomhed

Topp Trykluft A/S

CVR: 76818312

Adresse

ØST: Industrivej 2, DK-3550 Slangerup

VEST: Hedelandsvej 35, DK-7400 Herning

Kontakt

Tlf.: +45 4733 7777