Vores leverandører​:

Energioptimering af trykluftanlæg - sig farvel til spild

​For optimal udnyttelse af energien der anvendes til trykluftproduktion, udfører vi bl.a. energi- og flowmålinger. Få energioptimering af trykluftanlæg hos professionelle. Med vores hjælp kan du opnå store besparelser.


Med en energimåler måles kompressorcentralens energiforbrug med samtidig visning af det aktuelle forbrug af trykluft.

Energimålingen afsluttes med en energirapport, som viser både det nuværende installations forbrug samt besparelsespotentialet ved en mere energioptimal løsning.

Energioptimering af trykluftanlæg er også:

  • Reduktion af tomgangsforbrug ved fordeling på flere mindre kompressorer, frekvensregulering, større beholdervolulmen
  • Minimering af differenstrykket i anlægget​
  • Regulering af trykket til forskellige applikationer ved brug af trykregulatorer​
  • Udnyttelse af spildvarme fra kompressoren​
  • Lækagesøgning​
  • Tryktab i forsyningsledning​
  • Korrekt vedligeholdelse af trykluftanlægget

KOntakt os og få et godt tilbud

For en del kunder laver vi komplette energiscreeninger. Vi er dine eksperter ved energioptimerng af trykluftanlæg. Her starter vi med en energimåling for at påvise nuværende forbrug. Herefter udføres lækagesøgning, trykreregulering m.m. Endnu en energimåling for nyt trykluftbehov. Eventuel implementering af nyt anlæg med varmegenvinding eller lignende. Slutteligt en afsluttende energimåling for påvisning af besparelsen. Vi er dine eksperter inden for energioptimering af trykluftanlæg. Ring til os på telefonen 47 33 77 77  og hør mere om hvad vi kan tilbyde.

Topp Trykluft A/S ØST
Industrivej 2
3550 Slangerup

Topp Trykluft A/S VEST

Hedelandsvej 35

7400 Herning

Virksomhed

Topp Trykluft A/S

CVR: 76818312

Kontakt