Vores leverandører​:

Trykluftanlæg, Målinger og Konsulentarbejde

For at sikre at alle kunder kan få deres krav til trykluftens kvalitet, mængde og tryk samt ikke mindst krav til energioptimering og driftssikkerhed opfyldt råder vi over udstyr samt personale til at foretage sådanne målinger.

Vi udfører bl.a.
- Lovpligtig test af trykluft til åndedrætsværn
- Lovpligtig eftersyn af trykluftbeholdere og rørsystemer
- Lovpligtig CE-mærkning af komplette trykluftanlæg
- Energianalyser - for energioptimering
- Tilstandsanalyser på trykluftanlæg
- Lækagesøgning - for energioptimering
- Flowmålinger - for energioptimering
- Kvalitetstest - for test af forureningskilder i trykluften såsom olie, partikler og vand
- Kontrol af lejer - for driftssikkerhed på elmotorer, kompressorblokke samt skrueenheder

Læs mere om de forskellige test på følgende links:

Trykluftkvalitet

Lovpligtig eftersyn af trykluftbeholdere

Lovpligtig test af trykluft til åndedrætsværn

Topp Trykluft A/S ØST
Industrivej 2
3550 Slangerup

Topp Trykluft A/S VEST

Hedelandsvej 35

7400 Herning

Virksomhed

Topp Trykluft A/S

CVR: 76818312

Kontakt