Olievandseparatorer

Lovlig behandling og udledning af trykluftkondensat

Det er ifølge dansk lovgivning ikke tilladt at udlede kondensat forurenet med olie og/eller kulbrinter direkte i offentlig kloak.

Dette skyldes at olie er en alvorlig forurening, og selv en lille mængde olie kan dække et stort areal i vandoverfladen.​

For at beskytte miljøet mest muligt, tilbyder vi en række forskellige modeller kan klare alle opgaver uanset olietype og anlæggets størrelse.

Olien separeres fra kondensatvandet gennem flere separationsprocesser, derefter ledes den fraseparerede olie ned i speciel dunk og det rensede vand kan derefter ledes direkte ud i den offentlige kloak.​

Puro Mini
Kompressorkapacitet
op til 2,5 m3/min. Mark FOD 21-1440

Kompressorkapacitet

 op til 116 m3/min. Miljøren 5-240

Kompressorkapacitet
op 120 m3/min.

Vores leverandører​:

Topp Trykluft A/S ØST
Industrivej 2
3550 Slangerup

Topp Trykluft A/S VEST

Hedelandsvej 35

7400 Herning

Virksomhed

Topp Trykluft A/S

CVR: 76818312

Kontakt